Heeft u een vraag of wenst u documentatie toegestuurd te krijgen?

Vul onderstaand formulier in en we nemen weldra met u contact op.

Mijn gegevens

Organisatie

Functie
Geslacht
Voornaam

Achternaam

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail


Ik wens de digitale nieuwsbrief van Stradus Infra te ontvangen

Ik wens volgende documentatie te ontvangen

Ik heb de volgende vraag

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden:

We zorgen voor een strikte naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in het belang betreffende het respect van de persoonlijke levenssfeer:
  • U hebt op elk moment toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt deze altijd aanpassen of verwijderen indien nodig.
  • Wij zullen geen persoonlijke informatie aan derden verkopen of verstrekken tenzij de wet ons hiertoe verplicht of bij beslissing van de ter zake bevoegde rechtbanken.
  • Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • We verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.