Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van Stradus Infra N.V. Getoonde kleuren, tekeningen en afbeeldingen van producten kunnen op de website anders overkomen dan in de werkelijkheid.

Stradus Infra N.V., de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stradus Infra N.V. is verboden.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter gebruik van de gebruiker. Stradus Infra N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stradus Infra N.V. behoudt zich het recht voor iedere link of verwijzing op enig moment te beëindigen.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.


Privacy statement

Stradus Infra N.V. beschermt de privacy van haar klanten en websitebezoekers conform de Belgische Privacywetgeving. Stradus Infra N.V. zal de door u geregistreerde gegevens, en uw email-adres in het bijzonder, niet delen met derden. Uw persoonlijke informatie wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.

Persoonlijke gegevens

Uw email-adres gebruiken we om contact met u op te nemen als u het contactformulier invult. Uw persoonlijke informatie wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden gevolgd. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Daarnaast kan Stradus Infra N.V. deze gegevens analyseren en gebruiken om haar diensten te verbeteren, maar resultaten van dergelijke analyses worden nooit gedeeld met derden. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen.

Links

Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van andere bedrijven of instellingen. Stradus Infra N.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen.

Beveiliging

Naast de door u zelf verstrekte gegevens, worden eventueel ook gegevens verzameld met betrekking tot uw bezoek aan onze site. We doen dit om de website zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, om trends te analyseren en om demografische informatie te verzamelen. Dit gebeurt ondermeer door het gebruik van cookies. U kunt de browser zó instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikte technieken. Niets van deze informatie is gelinkt aan personen. Stradus Infra N.V. neemt voorzorgsmaatregelen om deze gebruikersinformatie te beschermen.